IMPRESSUM

Učenički portal GORTANONLINE

Srednja škola „Vladimir Gortan“ Buje
Školski brijeg 1, 52460 Buje
Tel. +385 52 772 113
Fax. +385 52 720 288
e-mail: ured@ss-vgortan-buje.skola.hr
www.ss.vgortan-buje.skole.hr

Školska godina 2016./2017.
Glavna urednica: Tarita Štokovac, prof. (tarita.stokovac@gmail.com)
Urednici: Vesna Cindrić, prof; Dezi Cetina, prof.; Ivana Medanović, prof.; Kristijan Buždon, prof.
Tehnički urednik i administrator: Rino Sinčić
Suradnici: Gianna Kozlović, Marko Duvnjak, Ariana Paripović, Maria Djerdjaj, Samanta Duvnjak, Denis Cvijanović, Monika Damijan, Martina Tarandek, Petra Dolovski, Elena Štokovac, Rino Malbašić, Erika Matijašić, Ana Žurić, Debora Krastić, Borna Markon, Ajla Hodžić, Nawell Ouahchia, Petra Vuković, Teo Černeka, Lara Filipović

Školska godina 2015./2016.
Glavna urednica: Tarita Štokovac, prof. (tarita.stokovac@gmail.com)
Urednici: Vesna Cindrić, prof; Dezi Cetina, prof.; Ivana Medanović, prof.; Kristijan Buždon, prof.
Tehnički urednik i administrator: Marin Zelić
Suradnici: Nina Turina, Ela Mijatović, Dea Valenta, Arianna Hubak, Mateja Napravnik, Samuel Pincin, Martin Božić, Marin Mesarić, Ivan Kukuljan, Lana Flanjak, Dora Udovičić, Ivana Tubak, Gianna Kozlović, Marko Duvnjak, Nera Bazina, Maria Djerdjaj, Samanta Duvnjak, Denis Cvijanović, Frano Pahor, Antonela Cerovac, Sabri Abduli, Teo Zonta, Monika Damijan, Martina Tarandek, Petra Dolovski, Elena Štokovac, Rino Malbašić, Erika Matijašić, Ana Žurić, Debora Krastić, Borna Markon, Chiela Klesinger, Ajla Hodžić, Mia Zorić, William Emanuel Čuturić, Florian Gutbier