MIR

Mir

Da mu je tvoj mir.
Legnut i usnut.
Bez boli i straha,
bez iščekivanja i znanja.

Samo miran san.

Za nas se ništa ne mijenja.
Žaljenje.
Plač.
Uvijek je isto.

Ne smije nas pohlepa snaći.
Vaš je život, ne naš.
Za nas je isto,
no vi patite.

Pitaju me da biram.
Tvoja patnja,
ili moja?
Pitaju: moja radost?
Ili tvoj
miran san?

 

Petra Dolovski